W poszukiwaniu informacji na temat transpłciowości

Słowniczek

grayscale photography of click pen on top of opened book
  • mtf– z.ang – Male to female – mężczyzna w kobietę
  • ftm – z.ang – Female to male – kobieta w mężczyznę
  • tranzycja – proces zmiany sposobu wyrażania swojej płci lub cech płciowych tak, aby były one zgodne z wewnętrznym poczuciem własnej tożsamości płciowej
  • Transpłciowość -określenie zbiorcze na osoby, których tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i zachowania różnią się od tych kulturowo związanych z płcią, do której zostały przypisane w momencie urodzenia
  • tucking -z.ang – chowanie, zawijanie, podwijanie – termin oznaczający w języku mtf chowanie genitaliów tak aby nie były widoczne, dzięki czemu nie będzie dochodziło do misgenderingu
  • Misgendering – nazywanie kogoś niezgodnie z jego tożsamością płciową. Kiedy przykładowo do mtf po przebytej tranzycji, czy w trakcie tranzycji, ale po coming oucie zwracamy się w formie męskiej
  • Gatekeeping – zjawisko polegające na celowym uniemożliwianiu przejścia tranzycji płciowej. Bywają lekarze różnej specjalizacji, którzy celowo przeciągają proces tranzycji i w ten haniebny sposób podbijają koszt leczenia.
  • AMAB – assigned male at birth – Przypisano jako mężczyznę przy narodzinach
  • AFAB – assigned female at birth – Przypisano jako kobietę przy narodzinach
  • Genderfluid – płynna tożsamość płciowa. Osoba utożsamiająca się z tą orientacją czasem czuje się kobietą, a czasem mężczyzną. Jej płeć jest zmienna/płynna.